تخصص شرکت summize.com این است که داخل نظرات (comment) وارد شده در وبلاگ ها و سایت را جستجو می کند و در واقع یک موتور جستجوی نظرات مردم در باره یک موضوع یا یک محصول است.

اخیرا سایت محبوب Twitter این سایت را به قیمت ۱۵میلیون دلار خرید و آن را به عنوان یک موتور جستجو با آدرس search.twitter.com در سایت خود افزوده است. این سایت در اواخر سال ۲۰۰۶ با سرمایه ۷۵۰هزار دلار کار خود را شروع کرده بود و هنوز در مرحله بتا بود که توسط twitter خریداری شد.

آدرس این سایت هم اکنون به بخش search.twitter.com هدایت می شود.