dailycandy.com

سایت dailycandy.com که تولید کننده انواع خبرنامه در موضوعات مختلف است به قیمت ۱۲۵میلیون دلار فروخته شد.

این سایت خبرنامه های بسیار خوبی تولید می کند و بصورت رایگان ارسال می کند.

dailycandy.com نسخه های متفاوتی از خبرنامه های خود را مخصوص شهرهای مختلف تولید و منتشر می کند.

این سایت تا کنون توسط آقای پیتمن مدیریت می شد که در سال ۲۰۰۳ آن را به مبلغ ۳میلیون دلار خریده بود.

dailycandy.com در سال ۲۰۰۰ راه اندازی شده بود.