AxisMobile که تولید کننده فناوری ارسال ایمیل برای تلفنهای همراه است توسط شرکت ارتباطاتی Synchronica به قیمت ۴٫۹میلیون دلار خریداری شد.

محصول اصلی این شرکت ایجاد سرویس ایمیل برای استفاده کنندگان تلفن همراه برای ارائه دهندگان خدمات ارتباط سیار می باشد.