Omnisio برای تولید فیلم و یادداشت گذاری در قسمتهای مختلف فیلم و نمایش ساده آن در هر سایتی کمک می کند. این سایت همچنین کمک می کند که فیلم شما دارای ساختار باشد.
در سال ۲۰۰۸ Omnisio یک ابزار جدید راه اندازی کرد که کمک می کند که فیلم شما با اسلایدهای شما همزمان باشد. نمونه های این فیلمها را می توانید در سایت omnisio.com مشاهده کنید.
اخیرا گوگل این سایت را به قیمت ۱۵میلیون دلار خرید.
سایت omnisio.com فقط ۳ کارمند و یک مشاور دارد.