متاسفانه سرعت اینترنت در ایران بسیار اسفناک است و این را مدیران سایتهای کسب و کارهای اینرنتی در ایران باید بسیار مدنظر داشته باشند. چون اینگونه افراد اکثرا خودشان یه اینترنت پرسرعت (البته به نسبت سرعتهای معمول در ایران و نه در دنیا) دسترسی دارند و سایتهایشان جلوی خودشان سریع باز می شوند فکر می کنند که سایتشان خوب است و مشکلی ندارد. غافل از اینکه این سایت در کامپیوترهای بیننده های سایت که اکثرا مردمی هستند که به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند بسیار به کندی و به سختی باز می شود.

البته این مربوط به تمام سایتها نیست و در ایران سایتهای خوب زیادی داریم که در اینترنت دایل آپ هم با سرعت خوبی باز می شوند.

اما اگر ما با اینترنت پرسرعت کار می کنیم از کجا بدانیم که سایتمان در اینترنتهای با سرعتهای مختلف چگونه باز می شود و چگونه مشکلات آن را رفع کنیم تا سرعت باز شدن صفحات آن بهبود یابد؟

برای این کار باید آنالیزهایی را روی صفحات و حجم قسمتهای مختلف آن انجام دهید از جمله سایز عکسها، کدها و…

 

اما این کار را بصورت رایگان می توانید در آدرس http://websiteoptimization.com/services/analyze/ انجام دهید. البته اگر دوست داشتید می توانید مبلغی را نیز به این سایت اهدا کنید (بصورت دلبخواهی).

مدل درآمد جالبی است. نه؟ (مدل درآمدی donation) که سایت wikipedia نیز از آن بهره می برد.

در سایت مذکور می توانید اطلاعات فیهاخالدون صفحات سایت خودتان را ببینید و بدانید که کدام اجزای صفحه شما سایز زیادی دارد و در اینترنتهای مختلف در چه زمانی باز می شود و بسیاری اطلاعات و توصیه های دیگر.