بنده در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران یک دوره کسب و کار اینترنتی را تدریس می کنم که در صورت تمایل می توانید در آن شرکت نمائید.

البته دور اول در حال اتمام است و سری جدید به زودی شروع خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر از مطالب زیر استفاده نمائید.

پوستر دوره

http://ent.ut.ac.ir/Default.aspx?tabid=56&ctl=Detail&mid=517&Id=297