bountyjobs.com
این سایت یک سایت جالب کاریابی است.
دو گروه در این سایت عضو می شوند: کسانی که دنبال کار می گردند و کسانی که شکارچی انسان هستند.

ابتدا کارفرما وارد سایت می شود و مشخصات کارمند مورد نظر خود را وارد می کد و شکارچیان این سایت شخص مورد نظر را برای وی پیدا می کند و در ازای این کار جایزه دریافت میکند.
این سایت با سرمایه ۱۵٫۵میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده است.