متاسفانه در  چندین سایت و در چند برنامه تلویزیون خبری پخش شد که محتوی دو اشتباه بسیار فاحش بود:
در این اخبار گفته شد که تعداد سایتهای اینترنت به یک میلیارد رسید.
اولا که طبق اعلام رسمی سایت گوگل تعداد صفحات اینترنت به این رکورد رسیده نه تعداد سایتها چون یک سایت ممکن است صدها یا هزاران صفحه داشته باشد.
دوما این عدد یک تریلیون است که معادل هزار میلیارد است نه یک میلیارد و چندین سال پیش تعداد صفحات اینترنت به یک میلیارد رسید.

منبع اصلی خبر که در وبلاگ رسمی شرکت گوگل درج شده است در آدرس زیر موجود می باشد:

http://googleblog.blogspot.com/2008/07/we-knew-web-was-big.html

در این سایت نوشته شده است:

۱ trillion (as in 1,000,000,000,000) unique URLs on the web at once!

و همانطور که می دانید url به معنای صفحه است نه سایت.