blogher.com

سایت blogher.com یک جامعه مجازی برای دور هم جمع شدن وبلاگ نویسان خانم و همچنین مکانی برای راهنمایی خانمها جهت ورود به دنیای وبلاگهای خانمها و همچنین آموزش آنها برای ابراز نظرات و اطلاعات خود از طریق وبلاگ و نیز کمک به خانمها در جهت رشد اقتصادی از طریق اینترنت است.

این سایت مشترکا توسط سه خانم به نامهای Lisa Stone ,Elisa Camahort Page ,Jory Des Jardins راه اندازی شده است.

سرمایه اولیه جهت راه اندازی این سایت ۸٫۵میلیون دلار بوده است که توسط ۲ شرکت سرمایه گذاری Peacock Equity و  Venrock تامین شده است.