www.movieset.com

در این سایت مراحل تولید فیلمها را قبل از نمایش آن ببینید و در جریان فرایند های تولید فیلمها قرار بگیرید.
این سایت ابزارهای خوبی برای تولیدکنندگان دارد.
این شرکت در سال ۲۰۰۸ با سرمایه گذاری ۲ میلیون دلار که توسط شرکت سرمایه گذاری Rho Capital تامین شده است تاسیس شده است.
آقای Michael Fergusson مشاور این سایت است.