برای راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی در اینترنت راههای زیادی وجود دارد ولی تقریبا همه آنها را می توان در چند مدل دسته بندی کرد. برای کارآفرین بودن باید اول businessman بود (ترجمه صحیحش را پیدا نکردم). در مورد مدلهای کسب و کار در اینترنت یا (internet business models) هم باید بنویسم. پروفسور راپا  انواع مدلهای کسب و کار در اینترنت را بصورت زیر دسته بندی کرده است:

•مدل واسطه گری

•مدل تبلیغات

•مدل واسطه گری اطلاعات

•مدل خرید و فروش (تجارت)

•مدل تولید کننده

•مدل ارتباطی ( Affiliate Model )

•مدل جامعه مجازی

•مدل عضویتی

هر کدام از این مدلها را در مطالب بعدی با چند سایت نمونه توضیح خواهم داد. (انشاء الله)