anvato.com

این سایت با تکنولوژی ای که در اختیار دارد قادر است که یک فیلم خاص را در اینترنت ردیابی کند و در صورتی که آن را در سایتی یافت به صاحب آن اطلاع می دهد تا در صورتی که آن فیلم به صورت غیر قانونی در آن سایت قرار گرفته است بتواند بر علیه آن سایت اقدام کند.
تکنولوژی این سایت نیازی به تگ یا قرار دادن آرم درون فیلم برای ردیابی آن ندارد و شبیه چشم انسان فیلم ها را شناسایی می کند.
این سایت علاوه بر سرویس بالا سرویس های تبلیغاتی دیگری برای تولیدکنندگان فیلم نیز ارائه می دهد.
این سایت در سال ۲۰۰۷ راه اندازی شده است و در سال ۲۰۰۸ توانست ۵۵۰هزار دلار سرمایه توسط یک شرکت سرمایه گذاری و دو نفر سرمایه گذار دریافت کند.
دفتر این سایت هم اکنون در کالیفرنیای آمریکاست.
موسسن این سایت دارای اصالت ترکیه ای هستند و در ترکیه درس خوانده اند.