www.paragonlake.com

سایت paragonlake.com این امکان را به مشتریان می دهد که طرح و مدل دلخواه خودشان را خودشان طراحی کنند و سپس این سایت جواهرات را طبق طرح خواسته شده می سازد و برای سفارش دهنده ارسال می کند.
این شرکت با سرمایه ۶ میلیون دلاری شروع به کار کرده است.
این سایت سفارشات را ظرف حداکثر دو هفته می سازد و ارسال می کند.

سه دسته افراد می توانند از خدمات این سایت استفاده کنند:

  1. کسانی که به دنبال سفارش جواهرات طبق سلیقه و طرح خودشان هستند
  2. کسانی که طراح جواهرات هستند و طرحهای خود را در این سایت در معرض فروش قرار می دهند
  3. جواهرسازهایی که سفارشات وارد در این سایت را می سازند و سهم خود را دریافت می کنند