سایتهای خوب ایرانی در زمینه کارآفرینی در ایران زیاد است. ولی متاسفانه مشکل اکثر این سایتها حتی سایت کارآفرینی وزارت کار ایران (karafarini.gov.ir) این است که خودشان تولید کننده محتوا نیستند و مطالب را از سایتهای دیگر کپی می کنند و حتی در بعضی موارد حتی مرجع مطالب را نیز ذکر نمی کنند.

اکثر این سایتها افرادی را برای این کپی کاری روزانه استخدام نموده اند و کار این افراد این است که هر روز تعدادی مطلب را یافته و در سایت خودشان کپی نمایند.

آیا واقعا این کار درست است؟ آیا این اتلاف منابع نیست؟ آیا این اشکال در الگوی مصرف نیست؟ اتلاف وقت، اتلاف حقوق اتلاف اینترنت، اتلاف برق و…

اگر در ایران قانون کپی رایت درستی وجود داشت قطعا این کپی کاری های زنجیره ای اتفاق نمی افتاد و به سمت تولید دانش و مطلب حرکت می کردیم.

البته جدیدا با بوجود آمدن سرویس جدید گوگل که مطالب اینترنت را به فارسی ترجمه می کند، ایرانی ها به مطالب دست اول در دنیا دسترسی خواهند داشت و این باعث بی رونق شدن سایتهای فارسی خواهد شد و ایرانی ها مستقیما مطالب خارجی را به زبان فارسی خواهند خواند . این جدا برای سایتهای ایرانی خطر بزرگی است البته مزیتهایی هم دارد از جمله اینکه رقابت در تولید مطلب با سایتهای خارجی شروع خواهد شد.

البته این سرویس گوگل فعلا در مرحله آزمایش دارد و کیفیت کاملی ندارد ولی به ندریج ایرانی ها بسیار از این سرویس استفاده خواهند نمود و این مساله روز به روز پررنگ تر خواهدشد.

این سرویس ترجمه متن گوگل منافع بسیار زیاری برای ایرانیان خواهد داشتت و البته مزایای بسیار بیشتری برای خارجی ها که از متون بسیار گهربار و کهن ایران به زبان خودشان سود خواهند جست. البته مطالب جدید سایتهای ایرانی اکثرا ترجمه مطالب علمی سایتهای خارجی است و فایده خاصی برای آنها نخواهد داشت ولی اگر خارجی ها فقط متنی مثل دیوان حافظ هم به زبان خودشان بخوانند برایشان زیادی هم هست.

هدفم از نوشتن این متن معرفی چند سایت کارآفرینی خارجی خوب بود. کسب و کار مقدمه کارآفرینی است و کارآفرینی مقدمه کارآفرینی اینترنتی.

سایت www.entrepreneur.com کاملترین و جامعترین سایت کارآفرینی است که من می شناسم و به اندازه ۱۰۰ سایت اطلاعات دارد و تقریبا ۱۰۰ نفر کارمند دارد.
البته سایتهای دیگری مثل sba.gov هم هست که مربوط به دولت آمریکاست.
از طریق همین دو سایت می توانید سایتهای بسیار دیگری را بشناسید.
اگر سوالی بود در خدمتم.(در پایان این متن نظر دهید)
در ضمن سایتهای زیر هم مفیدند: