www.demandbase.com

این سایت با ابتکار جالبی که انجام داده است لیست تماسهای افراد مختلف را می خرد و آنها را دسته بندی می کند و برای استفاده های بازاریابی به شرکتهای مختلف می فروشد.

شرکتها هم با مراجعه به این سایت می توانند مشخصات مشتری های خودشان را به این سایت بدهند و لیستی از نام و اطلاعات تماس افرادی که می توانند مشتری آنها باشند را از این سایت خریداری می کنند.

این سایت می تواند در عرض چند ثانیه اطلاعات تماس میلیونها نفر را جستجو کند و لیست مورد نظر شما را تحویل دهد.

این سایت به تازگی توانسته است برای گسترش فعالیتهای خود مبلغ ۸میلیون دلار از ۳ شرکت که یکی از انها شرکت adobe است دریافت کند.

این سرمایه برای تولید یک پلتفورم آنلاین برای این سایت استفادهخواهد شد.