این سایت با استفاده از سنسورهایی که در اتومبیلها نصب می کند و نیز با استفاده از سرورهایی که دارد دائما اطلاعات نحوه رانندگی راننده را در مرکز دریافت می کند و برمبنای نحوه رانندگی راننده توصیه هایی را برای رانندگی بهتر برای راننده ارسال می کند.

این حسگرهای هوشمند قادرند خواب بودن راننده یا رانندگی با خطر را تشخیص دهند و فورا به راننده اطلاع می دهند.
این سیستم همچنین توصیه هایی را برای صرفه جویی در مصرف سوخت برای رانندگان ارسال می کند.
طبق استفاده از این سیستم توانسته است تصادفات را تا ۵۴% کاهش دهد و هرینه های تعمیر در تصادفات را تا ۴۹% کاهش داده است.
این شرکت دارای سه دفتر در آمریکا، انگلستان و اسرائیل است.
این شرکت در سال ۲۰۰۸ مبلغ ۱۷٫۵میلیون دلار سرمایه از چهار شرکت سرمایه گذاری دریافت کرده است.

این روزها چسباندن کلمه green به آخر اسم شرکت در دنیا خیلی مد شده است.