دوستان گرامی، با سلام

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بنده  “بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان اینترنتی ایرانی” است.

با توجه به اینکه تعداد افرادی که باید این پرسشنامه را پر کنند تا این تحقیق اعتبار آماری کافی داشته باشد به تعداد کافی نرسیده است خواهشمندم در صورتی که افراد کارآفرین اینترنتی دیگری را می شناسید متن رابه همراه لینک زیر  برای آنان نیز ارسال فرمائید تا در این تحقیق شرکت کنند.
اعتبار هر چه بیشتر این تحقیق برای بالا بردن کیفیت آموزش کارآفرینان اینترنتی جوان در آینده بسیار مفید خواهد بود.
با کلیک روی لینک زیر فرم پرسشنامه باز خواهد شد:
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pXBunDbq3aTwhv-gvC5H6MA

سوالات گزینه ای است و چند دقیقه بیشتر وقت شما را نخواهد گرفت.

این ابزار ارزیابی نیمرخ کارآفرینی را در ۸ بخش زیر اندازه گیری می کند:

  • ریسک پذیری معقول
  • کانون کنترل بیرونی
  • نیاز به پیشرفت
  • سلاست فکری
  • عمل گرایی
  • تحمل ابهام
  • رویا پردازی
  • چالش طلبی

پیشاپیش از همکاری شما متشکرم

با آرزوی موفقیت برای شما، سیدروح الله احمدی