دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند

جلسه سخنرانی با حضور آقای پژمان دشتی نژاد کارشناس ارشد کامپیوتر و از کارمندان سابق گوگل در ایرلند و کارآفرینان موفق

زمان: دوشنبه ۱۲ اسفند از ساعت ۱۳ الی ۱۵

مکان: محل دانشکده کارآفرینی

منبع خبر : روابط عمومی دانشکده کارآفرینی