بالاخره پایان نامه بنده هم به اتمام رسید و می توانم بیشتر برای این سایت وقت بگذارم.

نتایج این تحقیق را با شما سهیم می شوم. امیدوارم مفید باشد

تبیین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان اینترنتی

Personality Characteristics of Internet Entrepreneurs

استاد مشاور: دکتر محمود احمدپور

نام و نام خانوادگی دانشجو: سیدروح ا… احمدی

در این تحقیق بااستفاده از یافته‌های آماری حاصله از پرسشنامه‌های تحقیق و با استناد به مطالعات و نتایج آماری بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS به بحث و نتیجه‌گیری پیرامون هر یک از خصیصه‌های کارآفرینی دانشجویان رشته مردم شناسی دانشگاه تهران و صنایع دانشگاه علم و فرهنگ پرداخته می‌شود و پیشنهاداتی نیز برای مدیران کسب و کارهای اینترنتی و نیز متولیان آموزش و ایجاد مهارتهای کسب و کارهای اینترنتی برای جوانان ارائه می گردد.

خلاصه ای از بیان مساله

امروزه به همراه گسترش روزافزون تکنولوژی های مختلف از جمله اینترنت، یکی از مباحثی که پا به عرصه وجود نهاده است ورود تکنولوژی وب و شبکه به دنیای تجارت و کسب و کار می باشد که این امر به نوبه خود موجب رونق فراوان کسب و کارهای اینترنتی گشته است. در این پژوهش سعی شده است نخست به بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان اینترنتی پرداخته شود و در ادامه با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی برای آموزش کارآمد این دسته از کارآفرینان ایرانی ارائه شود تا بتوانند در صحنه اقتصاد اینترنتی حضوری فعال داشته باشند.

نتیجه گیری جمعیت شناختی

در این پژوهش ویژگیهای جمعیت شناختی و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان اینترنتی از هشت بعد زیر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در ادامه ارائه می شود.

۱٫ ریسک پذیری

۲٫ کانون کنترل

۳٫ نیاز به موفقیت

۴٫ سلاست فکری

۵٫ عملگرایی

۶٫ تحمل ابهام

۷٫ رویاپردازی

۸٫ چالش طلبی

نتایج حاصل از متغیر‌های جمعیت شناختی

در ابتدا وضعیت متغیر‌هایجمعیت شناختی بصورت زیر بیان می شوند:

همانطوری که مشاهده شد میانگین سن کارآفرینان اینترنتی ۳۰ سال است و بیشترین تعداد در بازه سنی ۲۲ تا ۳۰ سال می باشند. همچنین نیمی از شرکت کنندگان دارای سن بالای ۲۹ سال و نیمی دارای سن کمتر از ۲۹ سال می باشند. بیشترین تعداد شرکت کنندگان در سن ۲۵ سال بوده اند. مجموع این اطلاعات بیانگر این موضوع است که کارآفرینان اینترنتی در ایران را افراد جوان تشکیل می دهند.

در مورد میزان تجربه کاری کارآفرینان اینترنتی بیشترین سال تجربه کاری کارآفرینان اینترنی را ۵ سال و ۱۰ سال تشکیل می دهند. یکی از الزامات کاآفرین بودن داشتن سابق فعالیت در کسب و کار است. جدول فوق نیز نشان می دهد که اکثر کارآفرینان اینترنتی سابقا در کارهای دیگری مشغول فعالیت بوده اند و با کسب تجربیات در فعالیتهای دیگر به فعالیت در اینترنتی روی آورده اند.

نتایج آماری نشان دهنده این است که نسل جدید با اینترنت آشنایی زیادی دارند و در آینده نقش زیادتری در فعالیت های کارآفرینی و اقتصادی جامعه خواهند داشت که لزوم برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای این کارآفرینان اینترنتی در جهت آموزش مهارتهای کسب و کار به ابشان را نمایان می سازد.

در مورد جنسیت کارآفرینان اینترنی ۸۵٫۱ درصد (۹۷ نفر) از کارآفرینان اینترنتی مرد و ۱۴٫۹درصد (۱۷ نفر) آنها زن هستند.

تحصیلات کارآفرینان اینترنتی بصورت غالب در سطح لیسانس و فوق لیسانس می باشد که این نشان دهنده تاثیر تحصیلات دانشگاهی در یادگیری مهارتهای مربوط به کارآفرینی و کسب و کار در اینترنت می باشد. بیش از ۸۰% کارآفرینان اینترنتی دارای تحصلات لیسانس یا فوق لیسانس می باشند. خانمهای کارآفرین اینترنتی دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند و دارای مدارک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس می باشند. اما در مورد آقایان هم از افراد با تحصیلات پایین تر هم در میان شرکت کنندگان حضور دارند.

در مورد سابقه اقدام به تاسیس کسب و کار مشاهده شد که ۸۰٫۷ درصد(۹۶ نفر) کارآفرینان اینترنتی قبلا اقدام به راه‌اندازی کسب و کار نموده اند و ۱۶ درصد (۱۹نفر) نیز اقدام به راه اندازی کسب و کار ننموده اند. بیش از ۸۰% از کارآفرینان اینترنتی تجربه قبلی راه اندازی کسب و کار را دارا می باشند و این نشان دهنده بالا بودن قصد کارآفرینی در میان این طیف از کارآفرینان می باشد.

طبق نتایج بدست آمده ۹۴٫۱ درصد(۱۱۲ نفر) کارآفرینان اینترنتی دارای مهارت یا تخصص معین مانند برنامه نویسی, طراحی وب سایتهای اینترنتی, توانایی بازاریابی و فروش از طریق اینترنت می باشند.