www.gooddata.com

با استفاده از این سایت شما می توانید دیتاهای خامی را که در اختیار دارید مثل اعداد و ارقامی که از نظرسنجی ها یا مصاحبه ها یا از هر جای دیگر جمع آوری کرده اید را به اطلاعاتی مفیدی مثل نمودارهای مختلف در بیاورید و نیز روی دیتاهای خود انواع تجزیه و تحلیلها را انجام دهید تا نتایج جدیدی را از داده های خود استخراج کنید.

همچنین می توانید داده های خود را با دیگران سهیم شوید و آنها را از طریق این سایت در اختیار همگان قرار دهید تا با داده های دیگران جمع شود و دیگران یا شما بتوانید با در اختیار داشتن داده های بیشتر بتوانید به نتایج جدیدتر و کاملتری برسید.

کلیه محاسبات لازم جهت تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نمودارهای لازم توسط کامپیوتر های این سایت انجام می شود. یعنی شما لازم نیست هیچ نرم افزاری را برای انجام این محاسبات و تجزیه و تحلیل ها روی کامپیوتر خود نصب کنید. به این تکنولوژی جدید که نیاز به نصب نرم افزار را روی کامپیوتر کاربران از بین می برد و نرم افزار روی سرورهای یک سایت نصب می شود و کاربر فقط خروجی را از اینترنت دانلود می کند، cloud computing گفته می شود. این فناوری به سرعت در اینترنت در حال گسترش است.

این سایت در اواسط سال ۲۰۰۷ توسز آقای استانک به تنهایی راه اندازی شده است و در حال حاضر ۳۰ نفر کارمند دارد. سرمایه این سایت دو میلیون دلار می باشد که توسط آقای استانک و سه  نفر دیگر به نامهای Roman Stanek و Esther Dyson و Tim O’Reilly و شرکت Windcrest Partners تامین شده است.