خانم ارین در خانه خود سه تا دختر بچه کوچولو دارد و آنها خیلی گل سر دوست دارند و ایشان خودش برای آنها گل سرهای مختلف درست می کرد تا اینکه این کار را خوب یاد گرفت.

ایشان تصمیم گرفت که این گل سرهای زیبا را بیشتر درست کند و بفروشد و از وقت خودش که در منزل می ماند و از بچه ها نگهداری می کند بهتر استفاده کند.

ایشان در سایت www.etsy.com به راحتی یک فروشگاه برای خود درست کرد و دارد گل سرهایش را می فروشد.

آدرس فروشگاه ایشان http://www.etsy.com/shop/fireflybowtique است. حتما ببینید.

سایت www.etsy.com  برای مادرهایی طراحی شده است که در خانه می مانند و محصولاتی را می سازند و می خواهند آنها را بفروشند. در حقیقت کار این سایت ایجاد ارتباط بین سازندگان و خریداران است.

هدف این سایت ایجاد یک اقتصاد جدید است و شعارش این است:
دست ساز بخر، بفروش و زندگی کن

این سایت در حال حاضر به خانمهای بیش از ۱۵۰ کشور دنیا خدمات می دهد و صدها هزار خانم در این سایت مشغول فروش هستند. این سایت در سال ۲۰۰۵ راه اندازی شده است و الان تعداد زیادی کارمند دارد.

عکس این کارمندها را در پایین صفحه http://www.etsy.com/about می توانید ببینید.

اگر مهارتهای استفاده از اینترنت به خانمهای ایرانی نیز آموزش داده شود در کنار مهارتهایی که هر کدام دارند می توانیم شاهد ایجاد یک اقتصاد جدید برای کمک به خانواده در بخش کارآفرینی خانگی برای خانمها باشیم.