کتاب طرج کسب و کار (نوشته سیدروح الله احمدی و دکتر احمودپور) چاپ شد.

در این کتاب در مورد طرح کسب و کار (Business Plan) نحوه نوشتن آن، کاربردها و… مطالبی آمده است.

در ضمن در این کتاب محتصری در مورد نرم افزار Business Plan Pro توضیح داده شده است.

همراه این کتاب یک سی دی موجود است که در آن چندین نمونه طرج کسب و کار استاندارد خارجی و چندنمونه استاندارد ایرانی و نرم افزار Business Plan Pro و تعدادی کتاب الکترونیکی خارجی و سایر مطالب آموزشی در مورد طرح کسب و کار آورده شده است.

tarh_jeld_copy 

در پیشگفتار این کتاب آمده است:

پس از بررسی متون و کتابها و مطالب موجود در مورد آموزش طرح کسب و کار به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه در ایران طرح کسب و کار یا همان Business Plan با امکان سنجی یا همان Feasibility Study در بسیاری موارد با هم داخل شده اند و موضوعات هر یک از این دو موضوع در مطالب دیگری آورده شده است.

این مسئله همچنان وجود داشت تا اینکه با مدل Paloalto در تهیه طرح کسب و کار آشنا شدیم و همچنین انواع و روش تهیه طرح کسب و کار که در نرم افزار Business Plan Pro محصول این شرکت موجود بود حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد تهیه طرح کسب و کار بود.

از طرفی با جزوه های آموزشی ارائه شده توسط شرکت کانادایی مشاوره Deloitte & Touche LLP که اطلاعات مفیدی در مورد طرح کسب وکار و نکات کاربردی و عملی در نوشتن یک طرح کسب و کار موثر را آموزش می دهد نیز آشنا شدیم.

تجربه چندین ساله جناب آقای دکتر احمدپور در صنایع و پروژه های صنعتی مختلف نشان می دهد که تفاوت معناداری بین طرح و اجرا وجود داشت و خطای استراتژیکی که اکثر صنایع انجام می دهند این است که کارشناسان صنایع بیشتر FS می نویسند. در این طرحها مطالعات بازار انجام نمی شود و رقبا بررسی نمی شوند. اما کاربرد اصلی FS رد انتخاب بهترین طرح از بین چند طرح است و سناریوی اجرای طرح را بیان نمی کند و حتی در ایران دارای اهمیت نمی باشد.

با آمدن به دانشکده کارآفرینی به دنبال این مسئله بودیم که چرا در ایران BP نوشته نمی شود و بهتر است این پژوهش انجام شود که بین نوشته و اجرا در طرحها چقدر تفاوت موجود است. به نظر دکتر احمدپور که چندین سال تجربه مدیریت صنعتی دارند بین این دو تفاوتهای معناداری وجود دارد. عدم مطالعه بازار و غلط بودن برآوردهای مالی و قیمت پروژه ها و نیز عدم برنامه ریزی درست زمان بندی پروژه ها نیز از دیگر معایب طرحهای ایران است.

یک سوال مهم این است که چرا در خارج برای پروژه ها BPهای سریع و دقیق با مطالعات زیاد نوشته می شود و متعهد به به اجرای گام به گام آن هستند ولی در ایران اینگونه نیست.

در ده سال پیش حرکت علمی کارآفریین در ایران انجام شد و بیشتر رسالت ما این بود که متون کارآفرینی منتشر شود. اما در دو سال گذشته مشاهده شد که در دانشگاهها خبری از ندریس BP نیست و برای ایجاد صنایع FS تدریس می شود. خوشبختانه اخیرا تدیس BP در دانشگاهها شروع شده است و متوجه شدیم که متون آموزشی فارسی کافی برای این موضوع نداریم کماینکه کتابهایی موجود است که اثربخشی خود را دارد اما کتابهای موجود هنوز جامع نیستند.

همچنین تجربه چندین ترم تدرس درس طرح کسب و کار در دانشگاه تهران نیز اطلاعات زیادی را به همراه داشت.

مجموع این موارد و تجربیات ما را بر آن داشت تا کتابی متفاوت در خصوص طرح کسب وکار تهیه کنیم و به جامعه کسب و کار ایران تقدیم نمائیم.

در این کتاب سعی شده است به تعاریف و انواع و تفاوتها به دقت پرداخته شود و همچنین چند مثال ایرانی از کارآفرینانی که با نوشتن طرح کسب و کار به موفقیت رسیده اند ارائه شود.

BP سناریوی اجرای طرح است و ویژگی یک BP خوب این است که وقتی یک سرمایه گذار آن را دید فورا بگوید من این طرح را می خرم.

امید است این کتاب در موفقیت کارآفرینان ایرانی و صاحبان کسب و کار در ایران تاثیرات مفیدی داشته باشد.

سیدروح الله احمدی و محمود احمدپور، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، زمستان ۸۸

————–

در ادامه فهرست این کتاب جهت استحضار تقدیم می گردد:

فهرست مطالب

پیشگفتار

۱ بخش ۱: آشنایی با طرح کسب وکار (BP) و فواید آن

۱-۱ طرح کسب و کار چیست؟

۱-۱-۱ مقدمه

۱-۱-۲ نیاز به تهیه طرح کسب وکار

۱-۱-۲-۱ طرح کسب و کار چیست؟

۱-۱-۲-۲ آیا تهیه طرح کسب وکار ضروری است؟

۱-۱-۲-۳ طرح کسب و کار چه موقع نوشته می شود؟

۱-۱-۲-۴ فواید طرح کسب وکار برای بیرون کسب و کار

۱-۱-۲-۴-۱ تامین سرمایه

۱-۱-۲-۴-۲ تهیه وام از بانک

۱-۱-۲-۴-۳ مشارکت

۱-۱-۲-۴-۴ ادغام یا فروش

۱-۱-۲-۴-۵ ارتباط با مشتریان

۱-۱-۲-۵ فواید طرح کسب وکار برای درون کسب و کار

۱-۱-۳ اهدف بلند مدت و کوتاه مدت برای کسب وکار

۱-۱-۴ هماهنگی میان واحدهای کسب و کار

۱-۱-۵ فواید طرح کسب وکار برای کارآفرین

۱-۱-۶ تعاریف

۱-۱-۶-۱ تعریف طرح کسب وکار

۱-۱-۶-۲ تعریف طرح توجیهی

۱-۱-۶-۳ تعریف امکان سنجی (FS)

۱-۱-۶-۴ کاربردهای طرح کسب و کار

۱-۱-۶-۵ بگوئیم طرح کسب و کار نه طرح کسب و کار

۱-۱-۷ تفاوتها

۱-۱-۷-۱ تفاوتهای امکان سنجی با طرح کسب وکار

۲ بخش ۲: فرایند تهیه طرح کسب و کار

۲-۱ مقدمه

۲-۲ جمع آوری داده های صحیح

۲-۲-۱ داده های تاثیرگذار

۲-۲-۲ مشخصات شرکت

۲-۲-۳ مشخصات مدیران و سازماندهی

۲-۲-۴ مشخصات بازار و رقبا

۲-۲-۵ مشخصات محصول یا خدمات

۲-۲-۶ بازاریابی و فروش

۲-۲-۷ اطلاعات مالی

۲-۲-۸ تکالیف

۲-۳ مشخص کردن نوع طرح

۲-۳-۱ انواع طرح کسب و کار

۲-۳-۲ طرح خلاصه

۲-۳-۳ طرح کامل

۲-۳-۴ طرح عملیاتی

۲-۳-۵ طرح وام

۲-۳-۶ طرح محصول یا خدمت جدید

۲-۳-۷ طرح مالی

۲-۳-۸ طرح فروش و بازاریابی

۲-۴ تهیه ساختار و رئوس طرح

۲-۵ تعیین مسئولیتها

۲-۶ سوالات اساسی

۲-۷ تکالیف

۳ بخش ۳: بخشهای طرح کسب و کار

۳-۱ مقدمه

۳-۲ خلاصه مدیریتی

۳-۲-۱ خلاصه مدیریتی

۳-۲-۲ نکات مهم برای نوشتن یک طرح کسب و کار موثر

۳-۲-۳ تاثیرات نوشتن خلاصه مدیریت در شکل دادن به طرح

۳-۲-۴ کاربردهای خلاصه مدیریتی

۳-۲-۵ تکالیف

۳-۳ توصیف کسب و کار و استراتژی

۳-۳-۱ مقدمه

۳-۳-۲ معرفی شرکت و نوع آن

۳-۳-۳ ماموریت کسب و کار

۳-۳-۴ شرکت: گذشته، حال، آینده

۳-۳-۵ معرفی تیم مدیریت و اطلاعات تماس

۳-۳-۶ سهامداران

۳-۳-۷ رابطه با تامین کنندگان

۳-۳-۸ سوالات اساسی

۳-۳-۹ تکالیف

۳-۴ تیم مدیریت و سازماندهی

۳-۴-۱ مقدمه

۳-۴-۲ معرفی اعضای تیم مدیریت

۳-۴-۳ مسائل مربوط به نیروی انسانی

۳-۴-۴ مشاوران

۳-۴-۵ سوالات اساسی

۳-۴-۶ تکالیف

۳-۵ تحلیل بازار و رقبا

۳-۵-۱ مقدمه

۳-۵-۲ شناسایی بازار مناسب

۳-۵-۲-۱ روندهای بازار

۳-۵-۲-۲ بازار هدف کدام است؟

۳-۵-۲-۳ اندازه بازار

۳-۵-۲-۴ سهم بازار

۳-۵-۲-۵ رقابت

۳-۵-۳ فهمیدن بازار

۳-۵-۳-۱ فرایند خرید

۳-۵-۳-۲ بخش بندی بازار

۳-۵-۳-۳ موقعیت یابی در بازار

۳-۵-۴ تحقیقات بازار

۳-۵-۵ سوالات اساسی

۳-۵-۶ تکالیف

۳-۶ محصول یا خدمت

۳-۶-۱ مقدمه

۳-۶-۲ ارائه محصول یا خدمت

۳-۶-۳ تحقیق و توسعه های صورت گرفته

۳-۶-۴ تولید و فرایندها

۳-۶-۵ کنترل کیفیت و پیشرفت مداوم

۳-۶-۶ ریسک و مسائل قانونی

۳-۶-۷ شناسایی هزینه ها

۳-۶-۸ سوالات اساسی

۳-۶-۹ تکالیف

۳-۷ بازاریابی و فروش

۳-۷-۱ مقدمه

۳-۷-۲ طرح بازاریابی

۳-۷-۲-۱ درباره طرح بازاریابی

۳-۷-۲-۲ تبلیغات

۳-۷-۲-۳ روابط عمومی

۳-۷-۲-۴ سایر ابزارهای بازاریابی

۳-۷-۳ استراتژی فروش

۳-۷-۳-۱ درباره استراتژی فروش

۳-۷-۳-۲ روش فروش

۳-۷-۳-۳ پشتیبانی از فروشندگان

۳-۷-۳-۴ سوالات اساسی

۳-۷-۴ تکالیف

۳-۸ برنامه مالی

۳-۸-۱ مقدمه

۳-۸-۲ گزارش های مالی

۳-۸-۲-۱ صورت های مالی

۳-۸-۲-۲ جدول زمانی

۳-۸-۲-۳ مفروضات پیش بینی

۳-۸-۲-۳-۱ فرضیات پیش بینی

۳-۸-۲-۳-۲ فرضیات فروش

۳-۸-۲-۳-۳ فرضیات هزینه های فروش

۳-۸-۲-۳-۴ فرضیات هزینه های بازاریابی

۳-۸-۲-۳-۵ فرضیات هزینه تحقیق و توسعه

۳-۸-۲-۳-۶ فرضیات هزینه های اداری و مدیریتی

۳-۸-۲-۳-۷ فرضیات هزینه های مالیات

۳-۸-۲-۳-۸ فرضیات موجودی کالا

۳-۸-۲-۳-۹ فرضیات حسابهای دریافتنی

۳-۸-۲-۳-۱۰ فرضیات جریان نقدی

۳-۸-۲-۳-۱۱ فرضیات سرمایه گذاری ها

۳-۸-۲-۳-۱۲ فرضیات دارایی ها

۳-۸-۲-۳-۱۳ فرضیات حسابهای قابل پرداخت

۳-۸-۲-۳-۱۴ فرضیات وام و نرخ سود

۳-۸-۲-۳-۱۵ فرضیات سهام

۳-۸-۲-۴ تحلیل حساسیت

۳-۸-۲-۵ ارزیابی پیش بینی ها

۳-۸-۲-۵-۱ ارزیابی پیش بینی ها

۳-۸-۲-۵-۲ حاشیه سود

۳-۸-۲-۵-۳ مدیریت دارایی ها

۳-۸-۲-۵-۴ ارزش گذاری شرکت

۳-۸-۳ درخواست سرمایه

۳-۸-۴ استراتژی بازپرداخت و خروج

۳-۸-۵ سوالات اساسی

۳-۸-۶ تکالیف

۴ بخش ۴: یکپارچه سازی اجزا

۴-۱-۱ مقدمه

۴-۱-۲ نحوه نوشتن

۴-۱-۳ نظرخواهی از چند خواننده فرضی

۴-۱-۴ مقدار جزئیات

۴-۱-۵ مخاطب شناسی

۴-۱-۶ تهیه چند نسخه مختلف از طرح

۴-۱-۷ آماذگی برای ارائه شفاهی

۴-۱-۸ تکالیف

۵ آشنایی با نرم افزار Business Plan Pro

۵-۱ معرفی

۵-۲ تکالیف

۶ ضمائم

۶-۱ چک لیست طرح کسب و کار

۶-۲ تحلیلهای مالی

۶-۲-۱ نسبت‏های سودآوری

۶-۲-۲ نسبت حاشیه سود خالص

۶-۲-۳ نسبتهای نقدینگی

۶-۲-۴ نسبت های فعالیت

۶-۲-۵ نسبتهای اهرمی ( بازپرداخت بدهی های بلند مدت )

۶-۲-۶ نسبتهای مــربوط به ارزش بازارســهام

برای سفارش کتاب می توانید به این آدرس مراجعه فرمائید:

karafarini.ir/store