http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm

کمیسیون اروپا برای شرکتهای کوچک و متوسط پورتالی راه اندازی کرده است که یک شرکت کوچک که تازه تاسیس شده است می تواند با مراجعه به این سایت که زیرمجموعه سایت کمیسیون اروپا است تمام نیازهایی را که یک شرکت می تواند داشته باشد را دریافت کند.

جالب این است که برای هریک از این خدمات هم دوباره سایت دیگری طراحی شده است که با کلیک در پورتال به آن سایت وارد خواهید شد. این سایت سعی دارد تمام شرکتهای کوچک و متوسط در اروپا را مورد حمایت قرار دهد و کل اروپا را به یک بازار واحد برای این شرکتها تبدیل کند. تا نگران مشکلات صادرات نباشند.

برخی خدمات این پورتال:

 • تامین سرمایه برای SME های اروپا
 • راهنمای سیاستهای بخشی برای SME ها
 • معرفی انواع خدمات حمایتی از SME ها در قسمتهای مختلف اروپا
 • ابزارهای آنلاین برای کمک به فعالیتهای SME ها
 • راهنمایی و حمایت برای صادرات و جهانی شده
 • بخش پاسخگویی به SME ها در اتحادیه اروپا
 • سیاست گذاری SME ها
 • تقویت نوآوری در SME ها
 • تقویت کارآفرینی در SME ها
 • ایجاد بازار واحد در اروپا برای SME های اروپایی
 • تقویت رقابتپذیری SME ها
یکی از فواید این پورتال این است که یک شرکت تازه تاسیس از سردرگمی نجات می یابد و لازم نیست برای گرفتن اطلاعات و اینکه بداند برای فلان حمایت یا کار باید به کجا مراجعه کند از این و آن پرس و جو کند.
و با مراجعه به این سایت و یک بار ثبت نام و بدون نیاز به چندین با پر کردن مشخصات برای هر اداره و سازمان و وزارتخانه می تواند سریعا از تمام خدمات و مشاوره ها و حمایت ها و وام های دولتی استفاده کند.
در این صورت کارآفرینانی که شرکت تاسیس کرده اند وقت آزاد تری خواهند داشت و می توانند به فعالیت اصلی خود بپردازند که این باعث می شود هم رشد آن شرکت سریعتر باشد و هم تاثر زیادی در افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
داشتن چنین پورتالی برای یک کشور یکی از عواملی است که باعث بهبود محیط کسب و کار و آسان شدن انجام کسب و کار در آن کشور می شود. خوب است در این رابطه به رتبه بندی کشورها از لحاظ آسان بودن انجام کسب و کار نگاهی بیندازید. رتبه ایران چند است؟
این رتبه بندی توسط بانک جهانی انجام شده است و در این آدرس قابل مشاهده است.
جای چنین پورتالی در ایران خالی احساس می شود.