بسیاری از سایتها هستند که اصلا فعال نیستد و مدت زیادی است که بروز رسانی نشده اند.

می توان سایتها را با قیمت مناسبی خرید و دستی به سر و روی آن کشید و دوباره فروخت.

افرادی که در زمینه خرید و فروش ملک فعالیت می کنند از این روش خوب استفاده می کنند. خانه ها را می خرند و مقداری در آن خرج می کنند و ظاهر آن را قشنگ می کنند و مثل خانه نو می کنند و سپس با سودی بسیار بیشتر از آنچه در  آن خرج کرده اند آن را می فروشند.

ایرانی هایی که به آمریکا رفته اند از این روش خوب استفاده کرده اند.

حال بهتر است ما هم از این روش آمریکایی ها که سایتها را می خرند و دستی به سر و روی آن می کشند و اطلاعات آن را تکمیل و بروز می کنند و سپس با سود خوبی می فروشند، استفاده نمائیم.

آیا به نظر شما این روش خوبی هست؟
اصلا چطور است یک بنگاه املاک برای خرید و فروش سایتهای اینترنتی راه اندازی کنیم؟
پیاده سازی روش های سنتی پول در آودن در قالب اینترنتی می تواند روش خوبی برای کارآفرینی و کسب در آمد در اینترنت باشد.

به عنوان مثال سایت علی بابا (www.alibaba.com) در حقیقت از چای خانه چینی ها الگو گرفته شده است. موسس این سایت به این فکر می کرد که چایخانه محلی است که خریداران و فروشندگان محیط مناسبی دارند برای انجام معامله و این ایده چایخانه را در اینترنتی پیاده کرد و شد سایت علی بابا. چند وقت پیش یاهو فقط چند درصد خیلی کم از سهام علی بابا را به قیمت یک میلیارد دلار خرید.

شما هم در اطراف خود ببینید چه روشهای سنتی را می توانید به یک بیزینس اینترنتی تبدیل نمائید.

راه های رسیدن به پول در اینترنت به اندازه انسانهای کره زمین است.

نظر شما چیست؟