تعدادی از صندوقهای دولتی که به افراد کمک می کنند تا بتوانند تامین مالی کنند به شرح زیر است.

هز کدام از این صندوقها در زمینه تخصصی خودشان تامین مالی می کنند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فقط در حوزه های با فناوری بالا یعنی نانوفناوری و فناوری اطلاعات و فناوری زیستی سرمایه گذای می کند به این ترتیب که درصدی از سهام شرکت (فکر می کنم چهل درصد) را خریداری می کند و بعد از سه سال دوباره آن را به صاحبان آن شرکت می فروشند. تعدادی از شرکتهایی که تا کنون از این صندوق سرمایه گرفته اند را از این آدرس می توانید دانلود نمائید.

البته این مطلب را هم بگویم این صندوقها به همین  راحتی به هر شرکتی یا شخصی کمک مالی نمی کنند و

معمولا خیلی سخت می گیرند و از تعداد زیادی طرح رسیده ممکن تعداد انگشت شماری را انتخاب کنند و متاسفانه ممکن است مسائلی مانند رابطه باعث شود طرحهای خوبی انتخاب نشوند. ولی امیدوارم این مسائل باعث ناامیدی کارآفرینان سختکوش و امیدوار ایرانی نشود.

لیست برخی صندوقهای ایرانی برای حمایت از کارآفرینان:

 • صندوق توسعه اشتغال روستایی
 • صندوق اشتغال نیازمندان
 • صندوق مهر امام رضا (ع)
 • صندوق اشتغال کمیته امداد امام خمینی
 • سازمان بهزیستی (حمایت از شرکتهای فعال در زمینه معلولین)
 • سازمان فنی حرفه ای (حمایت از آموزشگاههای فنی حرفه ای و فار التحصیلان)
 • اداره کار
 • دفتر همکاری های فناوری دفتر ریاست جمهوری (مهم)
 • صندوق توسعه صنایع الکترونیک
 • دبیرخانه پروژه های مورد حمایت وزارت ارتباطات و اطلاعات
 • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • مگفا
 • صندوق توسعه کشاورزی وزارت کشاورزی
 • صندوق ذخیره ارزی
 • بانک (صندوق) توسعه تعاون به تعاونی ها
 • و خیلی صندوقهای دیگر

اگر صندوقهای دیگر را می شناسید لطفا ارسال کنید تا به این لیست اضافه شود یا در زیر همین مطلب بنویسید.