شرکت تل لبز  (tellabs.com) شرکت وای کروز (wichorus.com) را که در زمینه شبکه های نسل چهارم فعالیت می کند را به قیمت ۱۶۵ میلیون دلار خرید.

این شرکت پلتفورمهای لازم برای راه اندازی شبکه های وایمکس هوشمند را تولید می کند که دارای امکانات زیادی از جمله بهینه سازی شبکه داراست.

شرکت وای کروز دارای دو دفتر می باشد که یکی در سن جوز آمریکا و دیگری در دهلی نو هند است.

شرکت تل لبز شرکتی است که به شرکتهای مخابراتی و اوپراتورهای مخابراتی سرویس دهی می کند و محصولات مورد نیاز آنها را فراهم می کند و یکی از شرکتهای بوزس نزدک می باشد.