سایت www.namazgozar.com سایتی است ایرانی و به اعتقاد بنده یک کارآفرین اینترنتی ایرانی است.

این سایت از شما پول می گیرد و برای اموات شما نماز قضا می خواند.

این سایت از فرهنگ ایرانی ها به خوبی استفاده کرده است و این سایت جایی در دنیا مشابه ندارد.

این نگاه به بیزینس بسیار ارزشمند است.

نمی دانم چقدر از انگیزه های موسس این سایت مادی است و چقدر معنوی. خوب است مصاحبه ای با این شخص صورت گیرد.

فرم سوالات مصاحبه با کارآفرین در قسمت دانلود این سایت موجود است.

کارهای بسیاری از این دست را می توان در اینترنت انجام داد.

خواندن فاتحه توسط افرادی و پرداخت هزینه آن توسط متقاضیان. فروش قبر در اینترنت و بسیاری کارهای دیگر.

مثلا ایجاد سایتی شبیه قبرستان که در آن عکسها و مشخصات و خاطرات مردگان در آن باشد و هر مرده ای صفحه ای داشته باشد درست شبیه وبلاگ که در دوستان وی در مورد وی در آن بنویسند.

بنده از این ایده ها خیلی دارم ولی گرفتاری ها بیشتر است. در هر حال از ظهور چنین سایتهایی در اینترنت که برخواسته از خلاقیت ایرانی ها باشد و براساس فرهنگ ایرانی نه تقلید از سایتهای خارجی.

البته بنده این سایت خاص را تایید را رد نمی کنم و نمی سناسم و فقط از دید کارآفرینی و بیزینسی سایت خوبی است.