www.virginmoneyus.com

سایت virginmoneyus.com از سال ۲۰۰۲ راه اندازی شده است و محلی برای یافتن افرادی است که حاضرند به دیگران پول قرض دهند. این سایت انواع قرضها را در اختیار افراد قرار می دهد.

تا کنون بیش از ۳۰۰میلیون دلار از طریق این سایت قرض داده شده است.

افرادی که پولی اضافی برای قرض دادن دارند و نیز افرادی که پول برای قرض گرفتن لازم دارند در این سایت ثبت نام می کنند.

این سایت سعی می کند در بین آشنایان و دوستان کسانی که پول قرض می خواهند کسی را پیدا کند که حاضر باشد به او پول قرض بدهد.

سایت خیریه همت با آدرس www.hemmat110.com نمونه ایرانی این سایت است که با اهداف خیر تاسیس شده است.