kerpoof.com

سایت kerpoof.com برای سرگرمی بچه ها ساخته شده است.

در این سایت بچه ها می توانند به ساختن فیلم، نوشتن داستان، ساختن عکس و سرگرمی های دیگر بپردازند.

این سایت با بوجود آورن یک محیط سه بعدی نهایت سرگرمی را برای بچه ها فراهم کرده است.

بچه های ایرانی نیز می توانند از این سایت استفاده نمایند.

این سایت را یک خانم آمریکایی به نام کریستی مارکس ساخته است و اکنون نیز مدیر این سایت است.

اخیرا شرکت والت دیزنی این سایت را خرید که نمی دانم به چه قیمتی اگر شما فهمیدید به من هم بگوئید.

اطلاعات بیشتر در:

http://www.techcrunch.com/2009/02/19/disney-acquires-kerpoofs-kid-friendly-creative-suite/