The Picasso Kid

والدین می توانند نقاشی های بچه های خودشان را برای این سایت ارسال کنند و این سایت آنها را بصورت کتابهای زیبایی در می آورد و برای والدین ارسال می کند تا برای همیشه این نقاشی ها باقی بمانند.

کتاب ظرف یک هفته آماده می شود.

مدیر این سایت وقتی در اینترنت دنبال همچین سرویسی گشت و آن را پیدا نکرد تصمیم به راه اندازی این سایت گرفت.