بعضی سایتها یا وبلاگها آر اس اس دارند ولی خبرنامه ندارند.
با استفاده از این سایت به راحتی می توانید با دادن آر اس اس یک سایت خبرنامه آن را در میل باکس خود در بازه های زمانی دلخواه دریافت کنید.
آر اس اس بده خبرنامه تحویل بگیر
blogtrottr.com