DM-Creative.com

این سایت تمام اطلاعاتی را که برای راه اندازی یک کسب و کار در اینترنت لازم دارید در اختیار شما می گذارد. در حقیقت این سایت کمکی برای کارآفرینان جدید اینترنتی است که بتوانند تمام اطلاعات لازم را برای شروع کسب  و کار اینترنتی در اختیار کارآفرینان قرار می دهد. برخی از اطلاعات این سایت رایگان است و برخی پولی. به عنوان مثال در سال جدید که بحران های مالی شدت یافته است این سایت مشاوره های مخصوصی را برای مقابله با این بحران های مالی به کسب  و کارهای اینترنتی ارائه می دهد. برخی از خدمات این سایت عبارتند از: آموزشهای اینترنت، کپی رایت، راه اندازی سیستم های پرداخت آنلاین، بازاریابی آنلاین و بسیاری آموزشها و مشاوره های دیگر.

 

این سایت در مورد تبلیغات و بازاریابی کمکهای بسیاری به کسب و کارهای آنلاین داشته اند و برای آنها تبلیغات، بروشور و… طراحی کرده اند و در حقیقت وظیفه بازاریابی را نیز برای بسیاری کسب و کارهای اینترنتی انجام داده اند. به همین دلیل است که این سایت اسم خودش را گذاشته است دپارتمان بازاریابی یعنی با وجود این سایت شما نیازی به راه اندازی بخش بازاریابی در کسب و کار آنلاین خود نخواهید داشت و این سایت وظیفه بازاریابی را برای شما انجام خواهد داد.

پر طرفدارترین بخش این سایت بخش بازاریابی آن است. توجه به امر کپی می تواند یک سایت را در اینترنت موفق یا نابود کند. بنابراین برنامه ریزی دقیق در مورد پدیده کپی قبل از شروع یک کسب و کار اینترنتی بسیار مهم و حیاتی است.

این سایت اطلاعات و آموزشهای مفید و رایگان بساری دارد که برای کسانی که قصد راه اندازی کسب و کار در اینترنت را دارند توصیه می شود از آن استفاده کنند. البته در صورتی که امکان پرداخت آنلاین را داشته باشید می توانید از خدمات پولی آن نیز استفاده نمائید. البته اساتید ایرانی هم فراموش نکنید که می توانند چنین خدماتی را ارائه کنند. البته خوب است چنین سایتهایی در ایران باشند که این خدمات را بصوت سازمان یافته و بصورت آنلاین به کسب و کارهای اینترنتی نوپا و رشد یافته ارائه نمایند.